Skip to main content

Makanan percuma untuk penuntut kesempitan wang

SEMBILAN pengusaha makanan sekitar kampus Universiti Malaysia Pahang (UMP), di Pekan, menyertai Program MyCafé-Komuniti UMP bagi menaja makanan secara percuma kepada 62 mahasiswa UMP yang kesempitan wang dan memerlukan bantuan.

Program kebajikan itu adalah sebahagian daripada inisiatif UMP dalam membantu mahasiswa selain beberapa program lain seperti Gerobok Rezeki, Program Food For All, Kongsi Rezeki dan UMP Campus Pantry yang akan dilancarkan tidak lama lagi.

Naib Canselor UMP, Prof Datuk Seri Dr Daing Nasir Ibrahim berkata, program itu adalah satu daripada inisiatif dalam program MyGift UMP yang bertujuan untuk menyemarakkan budaya memberi sumbangan dalam kalangan masyarakat setempat.

Author
azwin