Skip to main content

Graduan UMP pilihan utama dalam pasaran kerja

Program kejuruteraan dan teknologi yang ditawarkan Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang sentiasa ditambahnilai melalui proses penanda aras secara berterusan menggunakan model bertaraf dunia hasil program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Science (HsKA) Jerman dilihat sebagai contoh terbaik dalam menghasilkan graduan yang kompeten, holistik, berciri keusahawanan juga seimbang yang dapat menepati keperluan industri.  

Subscribe to GRADUANUMP