Skip to main content

“ErgoSpillBag” beg khas tangani tumpahan bahan kimia dalam makmal

Kuantan, 24 Jun- Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTeK) berjaya menghasilkan “ErgoSpillBag” bagi membantu pengguna makmal untuk bertindak dengan cepat sekiranya berlaku sebarang kecemasan tumpahan bahan kimia di dalam makmal. Beg ini mengandungi “Chemical Spill Kit” dan mempunyai ciri-ciri yang lebih ringan, lebih kecil, ergonomik dan boleh digantung pada dinding di dalam makmal.

Subscribe to KIKFTEK