Skip to main content

Dua kontena baju raya untuk Pasar Percuma Raya @UMP

Inisiatif Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama Persatuan Wanita UMP ( Matahari) dan Kelab Kebajikan Sukan dan Rekreasi Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (Respec) mendapatkan sumbangan baju raya daripada warga kampus dan orang awam berjaya mengumpulkan hampir dua kontena pakaian kanak-kanak sehingga dewasa dalam program Pasar Percuma Raya@ UMP hari ini

Author
azwin