Skip to main content

UMP dan BASF PETRONAS metrai kerjasama dalam pertukaran teknologi , pengetahuan dan pembangunan bakat

Pekan, 18 Disember- Sebagai peneraju  bidang kejuruteraan dan teknologi serta kepakaran saintifik yang dimiliki, Universiti Malaysa Pahang (UMP) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) dengan BASF PETRONAS Chemicals Sdn. Bhd. (BPC) yang merupakan syarikat peneraju bahan kimia terulung di negara ini. 

Usaha ini bakal mengukuhkan hubungan kerjasama dalam pertukaran teknologi dan pembangunan modal insan antara kedua-dua institusi serta meningkatkan kebolehpasaran graduan (GE) berkompetensi.

Subscribe to PETRONAS