Skip to main content

Program STEM UMP Pupuk Minat Pelajar Sekolah Terhadap Sains Komunikasi

Pekan, 29 Oktober – Seiring dengan arus globalisasi yang bergerak kian pantas, perkembangan komunikasi kini dilihat dapat membantu dalam menyampaikan serta memahami penyampaian sesuatu maklumat itu dengan lebih tepat dan pantas.

Perkembangan komunikasi radio kini dapat dijadikan agen pendidik kepada para pelajar. Pendekatan menyampaikan maklumat, pendidikan dan hiburan dapat disifatkan sebagai komponen penting yang boleh memberi kesan mendalam kepada para pelajar dalam memahami penyampaian maklumat dengan lebih jelas.

Subscribe to STEM UMP