Skip to main content

UMP capai taraf lima bintang

Submitted by nurlaila on 2 April 2018

HELO KAMPUS: UMP terus melakar kejayaan dan diiktiraf universiti cemerlang Lima Bintang MyRA. Bagaimana usaha UMP memperkasa kecemerlangan itu melalui Inovasi Nilai 4.0?

Daing Nasir: UMP akan memberi fokus kepada Inovasi Nilai 4.0 yang bermatlamat memperkasa universiti dan pada masa sama membawa misi dalam menjayakan agenda Pelan Strategik UMP 2016-2020.

Usaha itu melibatkan aspek pengajaran dan pembelajaran termasuk memperkasa bidang penyelidikan industri, kejuruteraan baharu dan inovasi tinggi. Tumpuan melibatkan tiga perkara iaitu:

 

Subscribe to Utusan