Skip to main content

UMP bina hubungan erat dengan alumni, Fakulti Komputeran (FKom) jalin kolaborasi industri

Putrajaya, 27 Ogos- Universiti Malaysia Pahang (UMP) terus mendapat kepercayaan menerusi jalinan kerjasama erat universiti dan industri yang memberikan impak positif terhadap keberhasilan graduan yang dihasilkan. Ianya dibuktikan apabila kadar kebolehpasaran graduan (GE) universiti ini mencapai peratusan tertinggi iaitu 96 peratus pada tahun 2018 melepasi sasaran iaitu 80 peratus pencapaian yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

E-Nose peranti yang boleh mengesan kemeruapan bau

Pekan, 30 Ogos- Bau merupakan salah satu fenomena yang tidak boleh disukat seperti mana kita menyukat berat, jarak, masa dan pelbagai lagi kuantiti fizikal yang lain tetapi boleh dibuat kalibrasi dengan peranti berpiawai. Bau adalah salah satu kesan yang terhasil daripada tindak balas yang berlaku daripada volatile organic compound (VOCs) atau kompaun organik yang meruap. Tindakbalas ini boleh berlaku daripada kompaun yang berada di dalam bentuk pepejal, cecair atau gas.

Personal approach to communities of Natives help boosts pursuit of tertiary education

In line with the vision to promote “School for the Community”  and “University for the Society”, the Ministry of Education (MoE) is committed to undertake a more personal approach to propagate information about opportunities in pursuit of higher and tertiary education to the Malaysian Natives, based on the former’s three core values and embedded culture – love, happiness and mutual respect.

CSR PAKAD bimbing pelajar SPM kuasai subjek Sains

Kuantan, 27 Ogos- Para pensyarah Universiti Malaysia Pahang daripada Persatuan Akademik UMP (PAKAD) memberi bimbingan intensif kepada pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang (SMKAP), Muadzam Shah yang akan menduduki Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) pada tahun ini bagi meningkatkan kefahaman dalam subjek Sains seperti Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik.

Sayangi Negara, Hargai Nilai Patrotisme Tulen

Kuantan, 26 Ogos-. Rakyat Malaysia perlu memiliki semangat patriotisme tulen yang cintakan negara dan akan membuat apa sahaja sama ada berkaitan kefahaman atau pegangan atau kepercayaan demi mempertahankan  negara.

Dalam konteks negara Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang bangsa dan kaum amat penting mempunyai semangat patrotisme, semangat bangga sebagai rakyat Malaysia dan menanam sikap setia kepada negara.

Universiti Teknologi Terunggul, Haluan Ini Harus Berbeza

100 hari pentadbiran diambil bagi melihat pra perubahan fasa pertama yang diperkenalkan oleh Naib Canselor Universiti Malaysia Pahang (UMP), Prof. Ir. Dr. Wan Azhar Wan Yusoff. Jumlah 2,400 jam yang telah berlalu merupakan satu  perubahan yang diperhati dan diukur oleh seluruh warga UMP. Corak perubahan yang berlaku ini amat drastik dan memerlukan pengamatan serta adaptasi segera oleh warga UMP, khususnya warga pentadbir.

Strategi merungkai permasalahan melalui kaedah TRIZ bentuk pemikiran kritis

Pekan, 20 Ogos- TRIZ adalah singkatan dari akronim bahasa Rusia yang bermaksud Teori Penyelesaian Masalah Inventif (Theory of Inventive Problem Solving) yang diinspirasikan oleh Genrich Altshuller pada tahun 1946 untuk memastikan proses dan prosedur yang berkaitan dengan inovasi dan kreativiti dalam penyelesaian masalah dapat berjalan secara sistematik.

UMP bina hubungan erat dengan alumni, Fakulti Komputeran jalin kolaborasi industri

Putrajaya, 27 Ogos- Universiti Malaysia Pahang (UMP) terus mendapat kepercayaan menerusi jalinan kerjasama erat universiti dan industri yang memberikan impak positif terhadap keberhasilan graduan yang dihasilkan. Ianya dibuktikan apabila kadar kebolehpasaran graduan (GE) universiti ini mencapai peratusan tertinggi iaitu 96 peratus pada tahun 2018 melepasi sasaran iaitu 80 peratus pencapaian yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

UMP campus community got together to perform the ‘korban’

By: SITI NUR AZWIN ZULKAPRI, CORPORATE COMMUNICATION DIVISION

Universiti Malaysia Pahang (UMP) campus community organised the religious ritual of sacrifice or ‘korban’ of six cows in conjunction with the Hari Raya Aidiladha celebration organised by the Islamic Centre and Human Development (PIMPIN) on August 14, 2019.

MTUN Academic Colloquium on Higher Value TVET

By: NUR SA'ADATUL AFZAN JUSOH, CORPORATE COMMUNICATION DIVISION
Universiti Malaysia Pahang (UMP) recently organised the Malaysia Technical University Network (MTUN) Academic Colloquium as part of the efforts to further enrich the eco-system of Technical and Vocational Education Training (TVET).
It was also in line with the Higher TVET agenda currently being mobilised in the country.