Skip to main content

Pentadbir universiti ‘arkitek’ pembaharuan universiti

PEKAN, 29 Mac 2021 - Universiti pada hari ini dilihat bukan sahaja sebagai institusi pengajian tinggi (IPT) tetapi sebagai sebuah kota ilmu dan penyelidikan yang juga bandar budi dan akal yang membentuk peradaban bangsa dan ketamadunan. 

Maka, pentadbir universiti perlu membentuk acuan pentadbiran universiti ke arah merealisasikan nilai-nilai ini. 

Kesan penularan pandemik Covid-19 yang melanda negara turut menuntut perubahan struktural dalam kehidupan hari ini. 

Subscribe to ARKITEK