Skip to main content

3 ciri kepemimpinan diri jayakan langkah kurangkan jam bekerja

Polemik pengurangan jam bekerja perlu ditanggap secara ilmiah termasuk mengkaji perbandingan pelaksanaannya di negara lain, sekali gus tidak boleh berdasarkan pengalaman dan persepsi umum semata-mata.

Author
azwin