Skip to main content

Hasil penyelidikan UMP berkaitan genom Covid-19 diterbitkan untuk rujukan dunia

KUANTAN, 19 Julai 2021 - Hasil kajian penyelidikan Universiti Malaysia Pahang (UMP) bersama pihak COVID-19 Host Genetics Initiative berhubung penjujukan genom manusia yang bertajuk ‘Mapping the Human Genetic Architecture of COVID-19’  kini diterbitkan dalam jurnal  Nature yang mendedahkan penemuan 13 lokasi genom manusia yang berkaitan dengan jangkitan COVID-19 di seluruh dunia.

Manfaat teknologi Blockchain semasa pandemik Covid -19

KUANTAN, 14 Julai 2021 – Teknologi blok rantai (blockchain) merupakan sebahagian daripada trend pendigitalan yang semakin meluas di seluruh dunia dan telah memberi kesan mendalam kepada perniagaan serta perhubungan sosial.

Teknologi blok rantai yang dihasilkan sejak 2018 merupakan set protokol perisian (digital) yang membenarkan komunikasi tanpa izin antara mesin (contoh komputer ke komputer dan komputer ke telefon pintar).

Subscribe to Covid -19