Skip to main content

Manfaat MySejahtera untuk kajian Long COVID

Beban COVID-19 bukan sahaja terletak kepada bilangan kes baharu, bilangan pesakit yang masuk ke hospital dan kematian tetapi juga pesakit Long COVID.

Saya dan pakcik saya mengambil keputusan untuk menziarahi ahli keluarga kami di penghujung bulan November yang lalu.

Selepas beberapa hari, saya dapat merasakan simptom-simptom seperti demam, batuk, sakit tekat dan yang lain-lain, menunjukkan seperti saya mengalami COVID-19.

Persediaan Ekosistem Pembelajaran Program Minyak dan Gas yang Lestari

Industri minyak dan gas merupakan pemacu utama kepada pembangunan ekonomi negara. Namun, industri ini juga sering kali dilabel tidak mesra alam dan lestari. Pada tahun 2020, Malaysia telah mencatat 7.98 tan gas karbon dioksida per kapita dengan pertambahan kadar purata tahunan sebanyak 3.87 peratus. Sudah pasti statistik ini disumbangkan oleh industri minyak dan gas negara. 

Maqasid syariah panduan dalam pengurusan OKU

Salah satu kategori ahli masyarakat yang perlu diberi perhatian dan diurus dengan kaedah yang sedikit berbeza dengan insan biasa ialah Orang Kurang Upaya (OKU). Hal ini bertujuan agar kemaslahatan golongan ini sentiasa terpelihara. Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. 

Seni dalam penyeliaan pascasiswazah

Bidang penyeliaan bukanlah satu bidang yang mudah. Apatah lagi apabila seorang ahli akademik yang baharu sahaja tamat pengajian ijazah doktor falsafah (PhD) terus diberikan tanggungjawab menyelia pelajar di peringkat ijazah sarjana atau Doktor Falsafah. 

Di Universiti Malaysia Pahang (UMP), Kursus Penyeliaan disediakan kepada ahli-ahli akademik yang masih baharu dan belum berpengalaman dan ini sedikit sebanyak dapat membantu penyelia muda bersedia dari segi mental, emosi dan fizikal. 

Subscribe to Experts