Skip to main content

Uniknya Rimba Lestari khazanah hijau dalam kampus

PEKAN, 12 Mac 2021 - Universiti sebagai peneraju ilmu memainkan peranan penting bagi menerapkan pendidikan pembangunan lestari dalam kalangan warga universiti dan masyarakat selari dengan matlamat Pembangunan Lestari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ingin dicapai menjelang tahun 2030.

Dalam pembangunan kampus hijau, Universiti Malaysia Pahang (UMP) mempunyai 27.5 peratus kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan hijau di dalam kawasan kampus.

Covid-19: Manfaatkan masa dan peluang tambah nilai pelajar

KUANTAN, 12 Mac 2021 – Kerja separuh masa atau sambilan bukanlah suatu situasi asing bagi pelajar universiti yang rata-rata ingin mencari pendapatan sampingan bagi menampung perbelanjaan harian. Ia juga bertujuan untuk mengutip pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan modal bagi memperoleh pekerjaan sebenar sebaik tamat pengajian nanti.

Smooth return of UMP students following SOP

KUANTAN, 6 March 2021 - The process of returning to campus for Universiti Malaysia Pahang (UMP) students on 6 & 7 March 6 went smoothly when all students followed the standard operating procedures (SOP) after being given permission to return to the campus.
They are the groups of students who will undergo activities involving practical work, laboratories, practical training, workshops and special equipment involving six categories following the announcement of the Ministry of Higher Education (MOHE) recently.

Memperkasa pentadbir UMP mendepani era digital

KUANTAN, 6 Mac 2021 - Pentadbir universiti perlu membuat persediaan secara komprehensif dalam era revolusi digital ini untuk terus kekal berdaya saing, merancakkan kemajuan dan mencorakkan kegemilangan dalam landskap pendidikan negara seiring dengan Pelan Strategik UMP 2021-2025.
 
Penggunaan sistem dan kaedah penyampaian yang berkesan dijangka akan dapat meningkatkan bakat kepimpinan dan kemahiran para pentadbir universiti dalam usaha menyokong pendigitalan kampus universiti.
 

Tarikan baharu inisiatif penghijauan kampus lestari UMP

PEKAN, 2 Mac 2021 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) menjalankan inisiatif penghijauan kampus melibatkan kawasan penanaman pokok, kawasan hutan dan kawasan lapang yang ditumbuhi tumbuhan semula jadi.

Pada masa ini, sebanyak 27.5 peratus telah digazetkan sebagai kawasan hijau di dalam kawasan kampus.

Subscribe to General