Skip to main content

Menyampaikan Ilmu Kepada Masyarakat: Tugas Istimewa Pensyarah

Umum mengetahui bahawa salah satu dari aspek penting dalam tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pensyarah ialah untuk menjalankan penyelidikan. Aktiviti penyelidikan amat penting dalam bidang pengajian tinggi kerana ia mampu menambah baik ilmu pengetahuan dalam sesuatu bidang. Penyelidikan yang dijalankan oleh pensyarah boleh terdiri daripada penyelidikan berbentuk fundamental dan juga aplikasi.

UMP dan AITO Firework jalin kerjasama dalam bidang keselamatan kebakaran

Pekan, 14 Julai 2020 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan AITO Firework Holding Sdn. Bhd. (AITO) menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dalam pembangunan modul sistem pengurusan pembelajaran dan perkongsian penyelidikan berkaitan bidang keselamatan kebakaran. 

Kerjasama berkenaan termasuk dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan penyelidikan terkini dalam bidang keselamatan kebakaran.

Menteri Pengajian Tinggi bertemu mahasiswa dan pensyarah UMP bincang PdP Pasca Covid-19

Kuantan, 14 Jun 2020 – Kunjungan Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Dato’ Dr. Noraini Ahmad bersama delegasi Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) ke Universiti Malaysia Pahang (UMP) baru-baru ini adalah bagi memberi peluang mahasiswa UMP untuk menyalurkan pandangan, cadangan dan mendapatkan maklum balas secara terus berkaitan isu semasa berkaitan pasca COVID-19 khususnya dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).

Subscribe to IPT