Skip to main content

UMP Perkasa Budaya Keusahawaan

Kemaman, 1 April – Merealisasikan agenda Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi 2016-2020 dalam melahirkan modal insan melalui aktiviti keusahawanan, Pusat Keusahawanan (MyPACE) dengan kerjasama Fakulti Pengurusan Industri (FIM) menganjurkan Bengkel Pembangunan Program Inkubator dan Ekosistem Keusahawan UMP baru-baru ini.

Subscribe to myspace