Skip to main content

Semangat kemerdekaan pupuk perpaduan

PEKAN, 20 Ogos 2021 - “Kita perlu bersyukur dengan anugerah kemerdekaan ini dan kita perlu berganding bahu bagi mengekalkan kemerdekaan.

“Perpaduan merupakan tonggak utama dalam kehidupan kita pada hari ini yang perlu dikekalkan dan dipupuk demi kemakmuran negara.

Subscribe to Semangat kemerdekaan