Skip to main content

RIMAU Virtual Challenge 2021 kumpul dana RM28,036 untuk pembangunan Kolej Kediaman Mawaddah UMP

PEKAN, 11 Oktober 2021 – RIMAU Virtual Challenge 2021 yang dianjurkan oleh Yayasan UMP berjaya mengumpul dana berjumlah RM28,036 bagi pembangunan Kolej Kediaman Mawaddah di dalam kampus Universiti Malaysia Pahang (UMP) di Pekan. 
 
‘Virtual Challenge’ atau cabaran maya ini merupakan salah satu inisiatif Yayasan UMP kepada untuk UMP bagi mengumpul dana setiap tabung dan endowmen dalam usaha membantu pelajar dan golongan yang memerlukan.

Subscribe to Kolej Kediaman Mawaddah UMP