Skip to main content

UMP meterai kerjasama dengan Universiti dari Indonesia

PEKAN, 21 Mac 2023 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan dan Unika Santo Thomas, Medan dalam usaha melebar luas kolaborasi dalam bidang akademik, penyelidikan dan pengantarabangsaan. 

UMP diwakili oleh Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) Profesor Ts. Dr. Kamal Zuhairi Zamli dan Dekan Institut Pengajian Siswazah (IPS), Profesor Datin Ts.  Dr. Mimi Sakinah Abdul Munaim.

UMP meterai perjanjian SARE dengan TNB dan GSPARX

PEKAN, 15 Mac 2023 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) menandatangani perjanjian bekalan tenaga boleh diperbaharui (SARE) dengan Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan anak syarikat milik penuh TNB Renewables, GSPARX Sdn. Bhd. dalam majlis yang berlangsung di Dewan Bankuet UMP Pekan baru-baru ini.
 

UMP, Yayasan UMP, RDA dan Kelab Ekuestrian Tanjung Lumpur meterai kerjasama aktiviti berkuda

PEKAN, 15 Mac 2023 - Universiti Malaysia Pahang (UMP), Yayasan UMP, Riding For The Disabled Association Malaysia (RDA) dan Kelab Ekuestrian Tanjung Lumpur memeterai  kerjasama dalam aktiviti berkuda dengan berkongsi kepakaran, aktiviti kesukarelawanan dan perkhidmatan berkuda bagi membantu kanak-kanak berkeperluan khas dengan memberi  terapi kepada mereka untuk pulih. 
 
UMP diwakili oleh Pengerusi Lembaga Pengarah UMP, Tan Sri Dato’ Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman dan Naib Canselor, Profesor Dato' Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin. 
 

UMP meterai MoU dengan CPSC tingkat kebolehpasaran lulusan TVET

MANILA, 13 Mac 2023 - Universiti Malaysia Pahang (UMP)  jalin kerjasama dengan pihak Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) di Filipina yang merupakan badan penyelaras pelaksanaan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) di rantau Asia Pasifik.

Kolaborasi ini memberi ruang dalam meningkatkan Kebolehpasaran Graduan (GE) lulusan TVET UMP melalui beberapa strategi nilai tambah ke arah mendapatkan pengiktirafan sebagai institusi pendidikan tinggi TVET peringkat global. 

UMP and Bosch Rexroth collaborate on automation engineering development

PEKAN, 6 February 2023 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) entered into a partnership with Bosch Rexroth Sdn. Bhd. (Bosch Rexroth) in curriculum development activities to strengthen university-industry collaboration.

The collaboration will involve industrial training, student exchange, offering improved learning courses and making certification-based industrial training modules from Germany a reference.

Subscribe to MoU/MoA