Skip to main content

Kolaborasi UMP, IYRES dalam teknologi data raya dan pembangunan belia

KUALA LUMPUR, 18 November 2021 - Satu memorandum persefahaman (MoU) kerjasama strategik dimeterai antara Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dengan Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang berlangsung di Dewan Podium, Menara Kementerian Belia dan Sukan, Putrajaya hari ini. 
 
Kerjasama ini dapat memberi faedah kepada kedua-dua pihak dalam menghasilkan output berpacukan sains data yang boleh dimanfaatkan oleh kesemua pemegang taruh khususnya dalam aspek pembangunan belia di negara ini. 

UMP, TERAJU enhance bumiputera development sustainability in agricultural projects

KUANTAN, 23 October 2021 – Universiti Malaysia Pahang (UMP) and Bumiputera Agenda Steering Unit (TERAJU) signed a memorandum of agreement (MoA) which will open up opportunities for small- and medium-enterprise entrepreneurs (B40 group) to produce agricultural products (chilli and eggplant) for local market through the Bumiputera Entrepreneur Development Fund Programme (DPUB).

DPUB is a combination of the internet of things (IoT) system and fertigation to facilitate the B40 group.

UMP, TERAJU pertingkat kelestarian pembangunan bumiputera dalam projek pertanian

KUANTAN, 23 Oktober 2021 – Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) yang bakal membuka peluang para usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (kumpulan B40) menghasilkan produk pertanian (cili dan terung) ke pasaran setempat melalui Program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB).

DPUB merupakan gabungan antara Sistem IoT (Internet of Things) dan fertigasi bagi memudahkan golongan B40.

Subscribe to MoU/MoA