Skip to main content

Memperkasakan Pendidikan TVET: Mencerna Pemahaman Masyarakat

Sektor Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) mendapat perhatian di dalam setiap belanjawan saban tahun. Peningkatan peruntukan bertambah dari jutaan ringgit ke bilion dengan membolehkan kerajaan menggerakkan langkah yang proaktif untuk memperkasakan TVET negara. 

Subscribe to Pendidikan TVET