Skip to main content

Pentadbir Unggul: Pemikiran, Kompetensi dan Identiti

Pentadbir berperanan menjayakan aspirasi sesebuah universiti di Malaysia. Komitmen ini menuntut agar pentadbir mestilah memiliki ciri-ciri unggul untuk memastikan agenda institusi tercapai dengan berkesan. Pentadbir sebagai seorang penjawat awam turut menggalas tugas yang berat untuk menjayakan usaha transformasi pentadbiran terhadap peningkatan kecekapan dan keberkesanan hasil dalam memenuhi keperluan pelanggan.

Subscribe to Pentadbir Unggul