Skip to main content

Engage with people with disabilities for well-being and happiness - Professor Dr. Ruzita

KUANTAN, 24 March 2021 - Who would have thought that being born in perfect condition, a person can be called a people with disabilities (OKU) when misfortune strikes.
That was the story shared by the Director of Disability Services Unit, International Islamic University (IIUM), Professor Dr. Ruzita Mohd. Amin.
She came to terms with God’s destiny when she had a fever and contracted polio which paralysed her since childhood.

Minda lestari dalam pengurusan alam sekitar berteraskan maqasid syariah

Isu-isu berkaitan pencemaran alam sekitar terus diperkatakan dari semasa ke semasa. Terbaharu ialah perbuatan melepas dan melupus bahan buangan mengandungi bahan berbahaya ke Sungai Gong yang menyebabkan gangguan bekalan air kepada kira-kira lima juta pengguna di sekitar Lembah Klang. Sebelum ini, terdapat pelbagai kes pencemaran sungai yang memberi kesan secara langsung kepada kualiti kehidupan masyarakat seperti pencemaran sungai Kim-Kim pada awal 2019, pencemaran sungai Selangor pada pertengahan 2019 dan lain-lain lagi.

Manfaat penubuhan Malaysia 16 September 1963

Generasi baharu hari ini mungkin kurang memahami akan pentingnya tarikh 16 September dalam  catatan sejarah negara kita Malaysia. Tarikh 16 September 1963 adalah adalah detik bersejarah menyaksikan penyatuan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah, Sarawak dan Singapura membentuk negara baharu bernama Malaysia. Walau bagaimanapun, Singapura telah keluar dari Malaysia pada tahun 1965.

Merakyatkan Perlembagaan tingkat pemahaman masyarakat

Pekan, 9 September 2020 - Dengan merakyatkan perlembagaan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan bagaimana kita dapat mengekalkan identiti warisan seperti kedudukan Raja-raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam, adat resam dan hukum syarak, bahasa dan lain-lain pada masa hadapan.

Pendedahan Terhadap Dasar-Dasar Kerajaan Lahirkan Generasi Berintegriti Dan Berwawasan

Peranan kerajaan dalam memperkenalkan dan melaksanakan dasar-dasar negara tidak dapat dinafikan lagi. Ianya telah bermula sejak pengenalan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Negara yang digubal sejak sebelum negara ini mencapai kemerdekaan. Pengenalan dasar pembangunan negara lebih jelas dan lebih rancak memfokuskan isu-isu tertentu bermula pada tahun 1970 sehingga kini. Secara amnya, penggubalan dasar-dasar negara dilaksanakan selaras dengan pembangunan sosioekonomi dan politik negara semasa.

Subscribe to PSK