Skip to main content

DREBARedu latih pelajar TVET fahami sistem robotik, bina robot

PEKAN, 1 Disember 2022 - Pembangunan teknologi robot memerlukan perbelanjaan sistem robotik yang canggih dan memerlukan modal yang besar. 

Menyedari kesukaran buat pelajar sekolah atau pelajar di universiti khususnya mereka yang menceburi bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) untuk mencuba dan mengkaji sendiri terhadap pembangunan teknologi robot.

Dr. Amiril Sahab produces 5 products from Tamanu tree seeds

PEKAN, 19 October 2022 - Tamanu tree (Bintangor Laut) is a common plant on the east coast as it grows abundantly along the east coast of Peninsular Malaysia.

This project is easily implemented at Universiti Malaysia Pahang (UMP) because the readily available resource of Tamanu fruit trees around UMP can be harvested throughout the year.

Dr. Amiril Sahab hasilkan 5 produk daripada biji buah pokok Tamanu

PEKAN, 19 Oktober 2022 - Pokok Tamanu (Bintangor Laut) tidak asing lagi di pantai timur kerana tumbuhan jenis ini banyak didapati di sepanjang pantai Timur semenanjung Malaysia. 

Projek ini sangat mudah untuk dihasilkan di Universiti Malaysia Pahang (UMP) kerana sumber buah pokok Tamanu yang tersedia di sekitar UMP boleh diperoleh sepanjang tahun.

22 penyelidik UMP tersenarai 2% saintis terbaik dunia bagi dua kategori pencapaian

KUANTAN, 14 Oktober 2022 - Seramai 22 orang penyelidik Universiti Malaysia Pahang (UMP) tersenarai 2 peratus saintis terbaik dunia bagi dua kategori pencapaian.

Daripada jumlah tersebut, seramai tujuh orang penyelidik tersenarai bagi kategori Pencapaian Sepanjang Kerjaya (Career-Long Achievement) dan seramai 21 orang penyelidik pula tersenarai dalam Pencapaian Satu Tahun (Single Year Achievement).

Subscribe to Research