Skip to main content

UMP wins Special Award and 14 gold medals in ITEX 2022

KUALA LUMPUR, 27 May 2022 - Research of Universiti Malaysia Pahang (UMP) won the Special Award, 14 gold medals and ten silver medals in the International Exhibition of Invention, Innovation and Technology 2022 (ITEX) held at Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) on 26 and 27 May 2022.

UMP raih Anugerah Khas dan 14 pingat emas dalam ITEX 2022

KUALA LUMPUR, 27 Mei 2022 - Penyelidikan Universiti Malaysia Pahang (UMP) raih Anugerah Khas , 14 pingat emas dan sepuluh pingat perak dalam Pameran Antarabangsa Reka Cipta, Inovasi dan Teknologi 2022 (ITEX) yang berlangsung  di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) pada 26 dan 27 Mei 2022. 
 

Multifunctional UMP drone new technology in agriculture sector

PEKAN, 21 May 2022 -  A team of researchers from the Centre for Design and Innovation of Technology (PRInT), Universiti Malaysia Pahang (UMP) successfully produced a multifunctional drone using local expertise known as ‘Rajawali’ to expand innovation and use of new technologies in increasing the productivity of the agricultural sector.

Dron UMP multifungsi teknologi baharu dalam sektor pertanian

PEKAN, 21 Mei 2022 - Sekumpulan penyelidik dari Pusat Reka Bentuk dan Inovasi Teknologi (PRInT), Universiti Malaysia Pahang (UMP) berjaya menghasilkan dron multifungsi menggunakan kepakaran tempatan yang dikenali sebagai ‘Rajawali’ bagi memperluaskan inovasi dan penggunaan teknologi baharu dalam meningkatkan produktiviti sektor pertanian. 

Subscribe to Research