Skip to main content

Ts. Dr. Norashikin produces safe Aureiz brand personal care and hygiene products

Kuantan, 21 September 2020 - A lecturer from the Faculty of Chemical & Process Engineering Technology, Universiti Malaysia Pahang (UMP), Ts. Dr. Norashikin Mohd Zain, who has more than ten years of research experience at the university, has successfully produced three personal care and hygiene products from safe ingredients, namely antimicrobial hand wash, antimicrobial body cleanser and antimicrobial space cleaning spray.

Ts. Dr. Norashikin hasilkan produk penjagaaan diri dan kebersihan jenama Aureiz yang selamat

Kuantan, 21 September 2020 - Pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses (FTKKP), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Ts. Dr. Norashikin Mohd Zain yang mempunyai pengalaman dalam penyelidikan lebih sepuluh tahun di universiti berjaya menghasilkan tiga produk berkaitan penjagaan diri dan kebersihan dari bahan-bahan yang selamat iaitu pencuci tangan antimikrob, pembersih badan antimikrob dan semburan pembersih ruang antimikrob.

Dr. Nur Farhayu hasilkan panel konkrit ringan daripada bahan buangan arang batu

15 September 2020 – Penyelidik Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam (FTKA), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Dr. Nur Farhayu Ariffin, 33, telah menghasilkan kajian yang menggunakan 100 peratus bahan buangan dari loji kuasa arang batu (coal power plant) untuk menghasilkan panel konkrit ringan (lightweight concrete panel). 

Menurut beliau, bahan buangan ini terdiri daripada abu dasar arang batu (coal bottom ash) dan abu terbang (fly ash). 

Dr. Nur Farhayu produces lightweight concrete panels from coal waste

15 September 2020 - A researcher of the Faculty of Civil Engineering Technology (FTKA), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Dr. Nur Farhayu Ariffin, 33, has used 100% waste from coal power plants to produce lightweight concrete panels. 

According to her, this waste consists of coal bottom ash and fly ash. 

“Coal bottom ash is used to replace the use of stone and sand while fly ash is used to replace 20 percent cement.  

UMP researcher produces milk coagulant using a mixture of extract of three local fruits

Kuantan, 8 September 2020 - Milk coagulation is the first process for the production of cheese or curd and is usually done using enzyme extracts from the stomach of unweaned young animals such as calves, kids and piglets.

Looking at this situation, the lecturer of the Faculty of Science and Industrial Technology (FSTI), Associate Professor Dr. Jaya Vejayan Palliah produced milk coagulant using a mixture of extracts of three local fruits, namely mango, pineapple and noni.

Penyelidik UMP hasilkan pengentalan susu menggunakan campuran ekstrak tiga buah-buahan tempatan

Kuantan, 8 September 2020 – Pengentalan susu merupakan proses pertama bagi penghasilan keju atau dadih dan biasanya dilakukan dengan cara menggunakan ekstrak enzim daripada perut anak haiwan seperti lembu, kambing dan khinzir.

Melihat kepada keadaan ini, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Industri (FSTI), Profesor Madya Dr. Jaya Vejayan a/l Palliah telah menghasilkan pengental susu menggunakan campuran ekstrak tiga buah-buahan tempatan iaitu mangga, nanas dan mengkudu.

Subscribe to Research