Skip to main content

UMP gazet 27.5 peratus kampus sebagai kawasan hijau

KUANTAN - Universiti Malaysia Pahang (UMP) mengazetkan 27.5 peratus kawasan kampusnya sebagai kawasan hijau bagi mewujudkan suasana yang nyaman dan mengurangkan pemanasan global.

Inisiatif penghijauan kampus UMP itu melibatkan kawasan penanaman pokok, kawasan hutan dan kawasan lapang yang ditumbuhi tumbuhan semula jadi.
 

Author
azwin