Skip to main content

Manfaatkan platform e-dagang bagi meningkatkan keusahawanan mahasiswa dan alumni

PAYA BESAR, 18 November 2021 – Peluang buat mahasiswa dan alumni untuk berjaya dalam bidang keusahawanan amat luas dan lebih cerah berbanding 20 tahun lalu dengan adanya perkembangan pesat teknologi digital masa kini.  

Dengan era digital ini, platform e-dagang dapat membantu usahawan untuk memasarkan produk bukan sahaja di pasaran setempat malah hingga seluruh dunia.

Subscribe to Syarikat KRU