Skip to main content

Peranan universiti teknikal sangat kritikal sekarang

RANGKAIAN Universiti-Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) adalah gabungan empat universiti iaitu Universiti Malaysia Perlis (Unimap), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (Utem), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA).

Author
azwin