Skip to main content

Transformasi Organisasi : Manusia Asas Perubahan

                                                      Oleh : Muhammad Azli Shukri, Amirul Ahmad dan Rosilavi Mat Jusoh

Buku The 8th Habit : From Effectiveness to Greatness tulisan Stephen R. Covey dihasilkan dua puluh tahun sesudah buku paling terkenal beliau The Seven Habits of Highly Effective People dihasilkan. Buku yang dianggap oleh kebanyakan ahli pengurusan dan kepimpinan sebagai sebuah buku yang ditulis dengan “hati dan bukan tangan”, ekoran ideanya yang mengagumkan. 

Mencorak Kepimpinan Masa Hadapan

Pemimpin boleh datang dan pergi dan ada kalanya tergelincir dan tersasar, tetapi agenda perjuangan dan matlamat organisasi perlu digalas. Pemimpin dahulu kita sanjungi. Pemimpin semasa wajar dihormati dan pemimpin masa hadapan perlu dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dan cabaran mendatang.

Industri Nadir Bumi dari Sudut Pandang Pembangunan Lestari

Artikel ini terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama membincangkan konsep pembangunan lesteri secara umum diikuti dengan apa itu nadir bumi dan impaknya kepada ekonomi negara. Bahagian kedua artikel ini pula akan mengupas impak industri nadir bumi dari perspektif alam sekitar dan sosial. Dalam bahagian terakhir penulis akan kaitkan industri ini dengan konsep maqasid syariah.
Pembangunan Lestari

Jerebu Kian Meruncing

Malaysia telah diselubungi dengan masalah jerebu selama dua bulan berturut-turut bermula dari awal bulan Ogos tahun ini hingga kini. Keadaan ini semakin meruncing dan tahap Indeks Pencemaran Udara (IPU) meningkat setiap hari menyebabkan terdapat sesetengah kawasan telah mencapai bacaan IPU melebihi 100 iaitu tahap tidak sihat. Sehingga 22/9/2019, bacaan indeks IPU tertinggi dicatatkan di Seri Aman, Sarawak iaitu mencecah 204 (sangat tidak sihat), manakala 41 kawasan di tahap tidak sihat dan 25 kawasan yang lain dibawah paras sederhana.

Subscribe to Experts