Skip to main content

Transformasi Organisasi : Manusia Asas Perubahan

                                                      Oleh : Muhammad Azli Shukri, Amirul Ahmad dan Rosilavi Mat Jusoh

Buku The 8th Habit : From Effectiveness to Greatness tulisan Stephen R. Covey dihasilkan dua puluh tahun sesudah buku paling terkenal beliau The Seven Habits of Highly Effective People dihasilkan. Buku yang dianggap oleh kebanyakan ahli pengurusan dan kepimpinan sebagai sebuah buku yang ditulis dengan “hati dan bukan tangan”, ekoran ideanya yang mengagumkan. 

Mencorak Kepimpinan Masa Hadapan

Pemimpin boleh datang dan pergi dan ada kalanya tergelincir dan tersasar, tetapi agenda perjuangan dan matlamat organisasi perlu digalas. Pemimpin dahulu kita sanjungi. Pemimpin semasa wajar dihormati dan pemimpin masa hadapan perlu dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dan cabaran mendatang.

Industri Nadir Bumi dari Sudut Pandang Pembangunan Lestari

Artikel ini terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian pertama membincangkan konsep pembangunan lesteri secara umum diikuti dengan apa itu nadir bumi dan impaknya kepada ekonomi negara. Bahagian kedua artikel ini pula akan mengupas impak industri nadir bumi dari perspektif alam sekitar dan sosial. Dalam bahagian terakhir penulis akan kaitkan industri ini dengan konsep maqasid syariah.
Pembangunan Lestari

Subscribe to Experts