Skip to main content

Teknologi Penanaman Terung Secara Fertigasi Dalam Kampus UMP

Kuantan, 11 Jun– Dalam usaha memanfaatkan ruang kosong dalam kampus, UMP Technology Sdn. Bhd. (UMPT) yang merupakan  anak syarikat milik penuh UMP Holdings yang bertanggungjawab membantu mempergiatkan aktiviti pengkomersialan produk UMP berjaya mengusahakan tanaman pokok terung secara fertigasi di UMP Pilot Fertigation Plant di UMP Gambang. 

Penyelidik UMP hasilkan alat penyedut madu kelulut lebih berkualiti

Pekan, 29 Mei– Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Pahang (UMP) menghasilkan produk “Sleek Pump” bagi memudahkan kepada pengusaha projek ternakan madu kelulut untuk menyedut madu dengan tidak menjejaskan kualiti madu tersebut.  

Ketua Penyelidik, Dr. Mohamad Firdaus Basrawi, 34 yang merupakan Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal & Pembuatan (FKMP) berkata, projek ini bermula tahun 2016 dan telah siap sepenuhnya pada tahun 2018.

Associate Prof. Dr Arun Gupta created beauty and cosmetic products from chicken feather keratin

Universiti Malaysia Pahang (UMP) researcher, Associate Professor Dr. Arun Gupta from Faculty of Chemical & Natural Resources Engineering (FKKSA) led a group of researchers to commercially produce beauty care products called Keraglow, made from keratin extracted from chicken feathers.
The products included anti-aging cream, moisturiser, serum, shampoo and other hair care items.

Subscribe to Research