Skip to main content

Sesi libat urus UMP bersama pengamal media dan pegawai agensi di Negeri Pahang

KUANTAN, 21 April 2022 - Sesi libat urus Universiti Malaysia Pahang (UMP) bersama media dan agensi di negeri ini memberi peluang untuk berkolaborasi dalam menyampaikan hébahan dan maklumat kepada masyarakat. 
 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Ts. Dr Yuserrie Zainuddin hadir bersama pengurusan universiti dalam program ini bagi beramah mesra dan membina hubungan yang baik antara pengurusan universiti bersama pengamal media yang juga turut melibatkan beberapa agensi di negeri ini.
 

Subscribe to Media di Negeri Pahang