Skip to main content

Bengkel penerbitan IPS tingkat kemahiran hasilkan jurnal berimpak tinggi

Kuantan, 26 Oktober- Dalam meningkatkan kompentasi dan penerbitan dalam kalangan pelajar pasca siswazah, Institut Pengajian Siswazah (IPS) universiti ini mengadakan Publication Training Workshop for Postgraduate yang berlangsung di Bangunan Canseleri, UMP Gambang. Bengkel yang diadakan selama dua hari ini membabitkan seramai 58 peserta ini bertujuan memberikan pendedahan kepada peserta tentang bagaimana dan kaedah untuk menerbit kertas penyelidikan mereka di dalam mana-mana Scopus atau jurnal yang berimpak tinggi.

Subscribe to IPS UMP