Skip to main content

Latest news

Loading content ...

Q&A

Experts

Book Review

Sports

  • UMPSA bakal tawan Gunung Kinabalu
    UMPSA bakal tawan Gunung Kinabalu

    KUALA LUMPUR, 14 September 2023 - Pasukan Ekspedisi Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) yang terdiri daripada lapan pendaki melibatkan pelajar, alumni…

Yayasan UMP

My Community

My Green