Skip to main content

UMP, AspenTech bangunkan Program Kompetensi Akademia-Industri

KUANTAN, 25 Julai 2022 - Universiti Malaysia Pahang (UMP) dan Aspen Technology (AspenTech) memperluaskan kerjasama universiti dan industri dalam bidang akademik, penyelidikan, jaringan industri serta komuniti hasil termeterainya Memorandum Perjanjian (MoA) yang terjalin kedua-dua pihak pada 1 November 2021.

UMP jalin kerjasama dengan 3 industri tingkatkan daya saing graduan

KUALA LUMPUR, 26 Jun 2022 - Kolaborasi Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan tiga industri melibatkan Celcom AXIATA Berhad, Gebeng Glove Industries Sdn. Bhd. dan Akar Indah Engineering Sdn. Bhd. memfokuskan bidang berkaitan keusahawanan, pembangunan modal insan dan pembangunan penyelidikan bakal meningkatkan kebolehpasaran graduan masa depan. 
 
Kerjasama universiti-industri itu membabitkan UMP dan Celcom AXIATA Berhad yang bakal memperlihatkan pembangunan modul, literasi digital dan pelaksanaan program keusahawanan dalam kalangan graduan UMP. 

Roundtable discussion reviews digital efficiency for global information literacy

KUANTAN, 18 March 2022 – A total of 24 experts from all over the country participated in an online roundtable discussion on the efficiency of media literacy and information organised by Universiti Malaysia Pahang (UMP) in collaboration with the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) recently.

The programme was officiated by the UMP Vice-Chancellor, Professor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin.

Perbincangan Meja Bulat bincang kecekapan digital untuk literasi maklumat secara global

KUANTAN, 18 Mac 2022 – Seramai 24 pakar dari Asia seluruh negara menyertai program perbincangan meja bulat mengenai  kecekapan literasi media dan maklumat anjuran  Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama Pertubuhan Ilmiah dan Budaya Pendidikan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO) yang telah dijalankan secara dalam talian baru-baru ini.

Majlis dirasmikan oleh Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Ts. Dr. Yuserrie Zainuddin. 

Subscribe to Industry