Skip to main content

Beri peluang pada warga universiti undi naib canselor mereka sendiri

RUANG dan peluang boleh diberikan kepada semua warga universiti awam khususnya dalam kalangan ahli akademik untuk memilih mana-mana individu yang difikirkan sesuai untuk menjadi naib canselor atau rektor universiti mereka sendiri melalui proses undian. Ini susulan timbulnya isu kelewatan proses pengisian jawatan berkenaan di beberapa buah universiti awam dalam negara kita seperti yang telah dilaporkan oleh pihak media. Jawatan naib canselor atau rektor adalah satu jawatan yang paling penting sekali untuk sesebuah universiti kerana mereka yang akan menentukan perjalanan dan hala tuju sesebuah universiti yang terajui oleh mereka.

Individu yang dilantik ke jawatan ini perlu terdiri daripada individu yang benar-benar sesuai, layak dan memiliki tahap kesungguhan untuk membawa universiti yang diterajui oleh mereka ke arah kecemerlangan. Tidak mudah untuk memikul jawatan tertinggi dalam sesebuah universiti ini, seseorang itu berkemahiran, berpengalaman dan memiliki kepercayaan yang tinggi dalam kalangan warga universiti yang dikemudikan oleh mereka.

Author
azwin