Skip to main content

40 pelajar UMP diiktiraf raih Anugerah Mercu Sanjung

KUANTAN, 15 Mac 2023 - Seramai 40 pelajar Universiti Malaysia Pahang (UMP) raih Anugerah Mercu Sanjung (MARS) dalam Majlis Malam Anugerah Mercu Sanjung (MARS) sebagai mengiktiraf kejayaan mahasiswa dalam aspek kepimpinan, sukan, kebudayaan, kesukarelawanan, keusahawanan, pengucapan awam, inovasi dan lain-lain menerusi penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti pembangunan sahsiah.
 

Subscribe to Anugerah Mercu Sanjung