Skip to main content

Facelift UMP baik pulih rumah semarak aktiviti kemasyarakatan

Universiti Malaysia Pahang (UMP) tidak hanya menumpukan kepada peranan utamanya sebagai sebagai sebuah universiti teknikal untuk melahirkan cendikiawan tersohor, namun turut mengerakkan kerja-kerja kemasyarakatan dalam kalangan warganya.

Naib Canselor UMP, Prof. Dato’ Ts. Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, sebagai sebuah menara gading yang melewati parameternya, UMP menggerakkan kerja-kerja amal melalui projek Universiti Komuniti dan inisiatif MyGift secara besar-besaran dalam memasyarakatkan universiti menerusi pengetahuan dan teknologi.

Explore Kapit Memasyarakatkan Teknologi

Kapit (Sarawak)– Beberapa daerah di bahagian Kapit Sarawak iaitu Rh. Anthony, Nanga Mujan Ili, Nanga Merit, Batang Rejang dan Belaga menjadi tumpuan seramai 22 orang peserta terdiri daripada alumni dan pelajar dalam Program Explore Kapit 2.0 anjuran Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA) baru-baru ini.

Mahasiswa UMP berkelana curah bakti dengan komuniti Phnom Penh

Phnom Penh (Kemboja), 17 Oktober- Satu delegasi khidmat komuniti peringkat antarabangsa yang terdiri daripada mahasiswa Perwakilan Pelajar Kolej Kediaman 3 dan   Kolej Kediaman 4 Universiti Malaysia Pahang (UMP) telah mencurah bakti dan menjalankan ativiti kesukarelawanan bersama masyarakat di Kampung Tralach yang terletak dalam Wilayah Kampong Chnang,Perkampungan Muallaf di Perairan Tonle –Sap, Phnom Penh, Kemboja sebagai tanda  prihatin terhadap kedaifan kehdupan masyarakat Islam yang serba kekurangan.  

Prospering the mosque with Jom Lepak@Masjid

Islamic & Human Development Centre (PIMPIN) continue to expand its responsibility to communities the university with the organizing of Jom Lepak @ Masjid at Kg. Tanjung Agas Mosque in Pekan recently. 

It is a continuation of previous programme successfully conducted at Kg. Marhum Mosque and Tanjung Selangor Mosque in Pekan, Paya Bungor Mosque in Maran and Permatang Badak Old Mosque in Kuantan.

Subscribe to Community